Wegwijs in het Europese regelwoud

'Het bespaarde ons heel veel uitzoekwerk'

Wie internationaal zakendoet, kan er niet omheen: regels. Ze zijn bepalend voor een succesvolle introductie van producten en diensten. Wet- en regelgeving is specialistenwerk. Zeker als je in meerdere landen actief bent. Enterprise Europe Network adviseerde de afgelopen tien jaar meer dan 10.000 ondernemers over juridische zaken.

Edwin Tulleners, Cooper Trade

Een bidon met een filter waarin je kraanwater kan meenemen. Erwin Tulleners, altijd op zoek naar iets bijzonders, zag wel wat in de Bobble en regelde de distributierechten van dit Amerikaanse product voor de Europese markt. Dat deed de directeur van Cooper Trade ook voor Lego en de mooi vormgegeven oordoppen van Doppler. Tulleners kwam al snel in aanraking met de nationale wet- en regelgeving van de landen waar hij deze producten ging verlopen. Want wat moest er op de verpakking staan? 

Hoe zit het met de CE-markering?

Is Engels voldoende, zoals in Nederland? Of moet de vertaler eraan te pas komen? En hoe zit met het de CE-markering, dat aantoont dat een product veilig is? Is zo'n markering nodig? En zo ja, hoe bewijs je dat jouw product aan de Europese richtlijnen voldoet? Veel uitzoekwerk, zeker als internationale wet- en regelgeving niet 'je stiel' is. Daarom stak Tulleners zijn licht op bij EEN.

Adviseur Ton Durieux loodste de ondernemer door de regels. Er kwam veel bij kijken. 'Neem de CE-markering. Bij elk product moet je nagaan waarvoor het is bedoeld, hoe je het kunt gebruiken en hoe de consument de functie interpreteert. Voor al die toepassingen moet je laten zien dat je voldoet aan de regelgeving. Durieux heeft ons enorm geholpen.'

Arjo van Geest, Big Green Egg
 

Werken met symbolen

Ook Arjo van Geest had vragen over de CE-markering voor zijn Big Green Egg. In het keramieke reuzenei kun je vlees, groente en vis stoven, grillen, koken en roken. Het speciale keramiek - samengesteld op basis van NASA - geeft extra smaak en garing. De Big Green Egg - ook populair bij chefkoks Jonnie Boer, Thomas Bühner en Massimo Bottura – is een succes en Van Geest besloot al snel uit te breiden naar Europa.

'Ton Durieux van EEN hielp ons de normeringen te verkrijgen. Hij had ook een mooie tip voor de veiligheidinstructies. Een waarschuwing moet meteen duidelijk zijn voor consumenten. Ton adviseerde ons om met symbolen te werken. Veel handiger dan alles te vertalen voor 44 landen.’

 

Juridische top 5

 

Wij produceren e-Bikes in China voor import en distributie in de EU. Hebben deze fietsen een CE-markering nodig?
 

Ja, meerdere EU-richtlijnen eisen een CE-markering. E-bikes moeten voldoen aan de Machinerichtlijn, de EMC-richtlijn en de RoHS-richtlijn. De laatste twee richtlijnen gaan over het voorkomen van elektromagnetische storingen en het beperkt gebruik van gevaarlijke stoffen in elektr(on)ische producten. E-bikes vallen ook onder de WEEE-en de Batterij-richtlijn. De WEEE-richtlijn verplicht ondernemers afval in te nemen, te recyclen en milieuvriendelijk af te voeren. Kijk voor meer informatie op de website van RVO.nl

 
Ons bedrijf gebruikt onderdelen uit de EU en Japan en maakt er één product van. Welk land vermelden wij op het ‘Made in…’-label?
 

Het is het niet verplicht om zo'n label aan te brengen op de producten. Als u daar wel voor kiest, moet u zich houden aan de wettelijke oorsprongsregels van de EU. Het is vaak lastig om het land van oorsprong te bepalen als producten worden samengevoegd. Meestal is dat het land waar de laatste, meest ingrijpende bewerking heeft plaatsgevonden. Bij twijfel kunt u in Nederland een Bindende Oorsprongsinlichting (BOI) aanvragen bij de Belastingdienst Douane.

 
Een Italiaanse afnemer weigert ons te betalen. Kan EU-wetgeving ons helpen bij het innen van geld in het buitenland?
 

Het EU-recht voor civiele en handelsrechtelijke geschillen biedt goede mogelijkheden. Gaat het om een vordering die uw buitenlandse debiteur niet ontkent? Maak dan gebruik van de Europese betalingsbevelprocedure. Bij vorderingen tot 5.000 euro kunt u een Europese procedure voor geringe vorderingen inzetten. Dreigt uw buitenlandse debiteur failliet te gaan? Dan is een insolventieprocedure het beste. Meer informatie vindt u op het Europees e-justitieportaal. 

 
Wij produceren milieuvriendelijke zepen en reinigingsmiddelen. Komen wij in aanmerking voor het EU-Ecolabel  en zo ja hoe kunnen we dat label verwerven?
 

Check eerst of uw producten voldoen aan alle wettelijke eisen, waaronder REACH, CLP en de Detergentenverordening. Daarnaast kunt u op vrijwillige basis een EU-Ecolabel aanvragen. Dit Europese milieukeurmerk wordt behalve in de EU ook erkend in Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Om een EU-Ecolabel te verkrijgen, moeten uw producten worden getoetst aan bepaalde ecologische criteria. In Nederland kunt u het keurmerk aanvragen bij Stichting Milieukeur(SMK). 

 
Een Belgische groothandel stuurt onze Nederlandse B.V. een factuur voor geleverde producten. Het factuurbedrag is inclusief Belgische btw. Is dit terecht?
 

Nee, een ondernemer in een EU-land brengt geen btw in rekening als hij goederen levert aan een ondernemer in een ander EU-land. In uw geval moet de Belgische leverancier het btw 0%-tarief toepassen. Als afnemer van de goederen doet u immers al btw-aangifte in eigen land. Uw leverancier moet ook zorgen dat zijn factuur voldoet aan de EU-factureringsregels voor btw.