Samenwerkingspartners van EEN

Centrum ter bevordering van Import uit ontwikkelingslanden (CBI)

Het Centrum ter Bevordering van Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) biedt informatie over diverse EU-sectoren. Jaarlijks coacht CBI 800 ondernemers uit ontwikkelingslanden om succesvol te exporteren op de Europese markt. Naast marktinformatie per land, geeft het CBI voorlichting over EU-regelgeving. Enterprise Europe Network koppelde bedrijven uit onder meer Zuid-Amerika met biologische producenten en inkopers tijdens een matchmakingevenement op de vakbeurs BIOFACH (2015-2017)

Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)

Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) helpt buitenlandse bedrijven die internationale activiteiten in Nederland willen opzetten of uitbreiden. NFIA attendeert ondernemers bijvoorbeeld op vestigingsmogelijkheden in Nederland. Adviseurs van de NFIA namen ook deel aan verschillende matchmakingevenementen van Enterprise Europe Network, zoals Food Valley Expo (2011-2016), het Global Forum for Innovations in Agriculture (2017 – heden) en de Cyber Security Match (2015-heden). NFIA verzorgt ook de promotie van Nederland in het buitenland. 

Octrooicentrum Nederland

Octrooicentrum Nederland is de octrooiverlener van Nederland. Met een octrooi, ofwel patent, kunnen ondernemers onder meer hun uitvinding beschermen. Enterprise Europe Network werkt samen met het Octrooicentrum om producten en diensten uit de octrooiendatabank op de markt te introduceren. Productprofielen komen in de databank van EEN. 

Team IRIS

Team IRIS bij RVO.nl adviseert ondernemers bij deelname aan programma’s als Horizon 2020 (waaronder het SME Instrument) en Eurostars/Eureka. Enterprise Europe Network is aanwezig op informatiedagen die team IRIS organiseert en verwijst actief bedrijven naar hen door. Ook helpt EEN bedrijven partners te vinden om EU clusters/consortia te vormen. Team IRIS neemt actief deel aan matchmaking-evenementen van EEN. Daarnaast organiseren zij innovatiemissies waar EEN de matchmaking voor uitvoert, zoals  Photonics Taiwan, het Eurostars Summer Event (2015)Eurostars Autumn Event(2016) en het Horizon 2020 information & matchmaking event Healthy Urban.

Buitenlandnetwerk

Sinds 2008 werkt Enterprise Europe Network bij uitgaande en inkomende handels- of innovatiemissies  nauw samen met het buitenlandnetwerk van RVO:  het Innovatie Attaché Netwerk (IA-netwerk) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de landbouwraden en de Netherlands Business Support Offices (NBSO’s). Zo organiseert EEN de matchmaking van een economische missie naar de Duitse deelstaten Rijnland-Palts en Saarland (najaar 2018). 

AddVentured

AddVentured is het open innovatieplatform van de KVK dat corporate bedrijven en mkb’ers bij elkaar brengt om samen innovatieve en nieuwe business te ontwikkelen. Dat gebeurt op basis van innovatieve uitdagingen (‘challenges’) van corporate bedrijven. Buitenlandse mkb-ondernemers kunnen gebruikmaken van het netwerk van Enterprise Europe Network en deelnemen aan dit open innovatieplatform. Dat biedt hen een unieke kans om oplossingen te realiseren voor de uitdagingen  van de Nederlandse corporate bedrijven.  

NLgroeit

NLgroeit ontwikkelt en ondersteunt initiatieven waarin ondernemers elkaar helpen in hun groeiproces (peer-to-peercoaching). NLgroeit.nl is een publiek-private samenwerking tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, stichting NLevator en de KVK. Enterprise Europe Network informeert klanten over de mogelijkheden voor coaching van NLgroeit. Ondernemers die de coaching bij NLgroeit hebben doorlopen, kunnen bij EEN terecht voor het vinden van de juiste zakenpartners in het buitenland.

MKB Innovatie Top100

Innovatieve mkb-ondernemers strijden elk jaar voor een plaats in de MKB Innovatie Top 100. En niet zonder reden: uit onderzoek van de KVK onder bedrijven die de afgelopen jaren in de Top 100 hebben gestaan, blijkt dat innovatie zorgt voor groei. Enterprise Europe Network werft veel kandidaten voor de MKB Innovatie Top 100. Daarmee biedt EEN ondernemers een unieke kans om zich te profileren als innovatief bedrijf.